اهدای جمعی

اولین گردهمایی انجمن همیاران جوان سرمد

اولین گردهمایی انجمن همیاران جوان سرمد در استان قزوین : اولین گردهمایی انجمن همیاران جوان سرمد با هدف اهدای گروهی و تشکر از مهربانی مردم استان قزوین به همراه ۶ اهدای جمعی که شامل : چهار ویلچر دو عدد تشک مواج دستگاه بخور و کمک هزینه خرید دستگاه تنفسی به اقشار آسیب پذیر مورد نظر […]

کلمه کلیدی خود را وارد کنید