قزوین

قزوین

گزارش هجدهمین ویلچر اهدایی انجمن همیاران جوان

هفدهمین ویلچر اهدایی انجمن همیاران جوان در شهر قزوین : هجدهمین ویلچر همیاران را در قزوین به یک آقای ۲۵ ساله در  ۷دی ماه ۱۳۹۵ اهدا کردیم .

گزارش چهاردهمین ویلچر اهدایی انجمن همیاران جوان

چهاردهمین ویلچر اهدایی انجمن همیاران جوان در شریفیه : چهاردهمین ویلچر اهدایی همیاران را در شریفیه با حضور آقای علیارحسنی نایب رئیس شورای شهر محمدیه به یک خانم میانسال که دچار معلولیت بود در آبان ماه ۱۳۹۵ اهدا کردیم .      

گزارش سیزدهمین ویلچر اهدایی انجمن همیاران جوان

سیزدهمین ویلچر اهدایی انجمن همیاران جوان در قزوین :  سیزدهمین ویلچر اهدایی همیاران را در روز عید غدیر خم درشهر قزوین  به یک دختر ۱۵ ساله در ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۵ اهدا کردیم  .

گزارش هفتمین ویلچر اهدایی انجمن همیاران جوان

اهدای هفتمین ویلچر همیاران در شهر شریفیه : هفتمین ویلچر اهدایی انجمن همیاران را به یک پسر ۱۵ ساله که دارای بیماری تنفسی و معلولیت شدید جسمی و ذهنی بود در تاریخ ۱۹ تیرماه ۱۳۹۵ اهدا کردیم .    

گزارش چهارمین اهدای ویلچر انجمن همیاران جوان

چهارمین اهدای ویلچر انجمن همیاران به اقشار آسیب پذیر استان قزوین چهارمین ویلچر اهدایی همیاران در نمایشگاه سلامت و محیط زیست به موسسه حمایت از کودکان سرطانی مکس و موسسه حمایت از کودکان کار اهدا شد .    

کلمه کلیدی خود را وارد کنید