زیباشهر

زیباشهر

جمع آوری درب بطری از مدارس شهر محمدیه و مهرگان و حومه

جمع آوری درب بطری از مدارس شهر محمدیه و مهرگان  :  سپاسگزاریم ازمدیریت های محترم و دانش آموزان عزیز این مدارس  بخاطر مشارکت در این کار خیر خواهانه و  فعالیت محیط زیستی                                               […]

گزارش بیست و هفتمین ویلچر اهدایی انجمن همیاران جوان

بیست و هفتمین ویلچر اهدایی انجمن همیاران جوان در محمدیه :  بیست و هفتمین ویلچراهدایی همیاران در محمدیه به یک خانم پیر در ۱۶ اسفند ۱۳۹۵ اهدا کردیم .  

گزارش بیست و دومین ویلچر اهدایی انجمن همیاران جوان

بیست و دومین ویلچر اهدایی انجمن همیاران در حصارخروان محمدبه :  بیست و دومین ویلچر اهدایی همیاران را به یک آقای ۲۵ ساله که دچار معلولیت جسمی و ذهنی بود در روستای حصار خروان محمدیه در ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۵ اهدا کردیم .  

گزارش شانزدهمین ویلچر اهدایی انجمن همیاران جوان

شانزدهمین ویلچر اهدایی انجمن همیاران جوان در روستای حصار خروان شهر محمدیه :    شانزدهمین ویلچر همیاران را در روستای حصار خروان شهر محمدیه  به یک آقای ۴۵ ساله که دچار معلولیت جسمی  بودند در شب اربعین حسینی در آبان ماه ۱۳۹۵ اهدا کردیم .    

گزارش چهاردهمین ویلچر اهدایی انجمن همیاران جوان

چهاردهمین ویلچر اهدایی انجمن همیاران جوان در شریفیه : چهاردهمین ویلچر اهدایی همیاران را در شریفیه با حضور آقای علیارحسنی نایب رئیس شورای شهر محمدیه به یک خانم میانسال که دچار معلولیت بود در آبان ماه ۱۳۹۵ اهدا کردیم .      

گزارش نهمین ویلچر اهدایی انجمن همیاران جوان

نهمین ویلچر اهدایی انجمن همیاران جوان در شهر بیدستان : نهمین ویلچر همیاران را به یک آقای ۴۵ ساله که دارای معلولیت جسمی بود در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۹۵ اهدا کردیم .

تفکیک رنگ درب های بطری انجمن همیاران جوان

تفکیک رنگ درب های بطری انجمن همیاران جوان استان قزوین تفکیک رنگ درب های بطری توسط گروه انجمن همیاران جوان در پارک تمدن شهر محمدیه در تابستان ۱۳۹۵                        

گزارش هشتمین ویلچر اهدایی انجمن همیاران جوان

اهدای هشتمین ویلچر همیاران در شریفیه : هشتمین ویلچر اهدایی انجمن همیاران را درجشن خانواده پارک تمدن در تاریخ ۲۵ تیر ماه ۱۳۹۵ شهر محمدیه به این خانواده نیازمند اهدا کردیم .

گزارش هفتمین ویلچر اهدایی انجمن همیاران جوان

اهدای هفتمین ویلچر همیاران در شهر شریفیه : هفتمین ویلچر اهدایی انجمن همیاران را به یک پسر ۱۵ ساله که دارای بیماری تنفسی و معلولیت شدید جسمی و ذهنی بود در تاریخ ۱۹ تیرماه ۱۳۹۵ اهدا کردیم .    

گزارش ششمین اهدای ویلچر انجمن همیاران جوان

اهدای ششمین ویلچر انجمن همیاران جوان در محمدیه: ششمین ویلچر اهدایی انجمن همیاران را در تاریخ ۱۳ تیرماه ۱۳۹۵ به یک اقای پیر که بیماری دیابت داشتند و قادر به تامین هزینه های درمان خود نبودند اهدا کردیم .

کلمه کلیدی خود را وارد کنید