برچسب ها: کمک به اقشار آسیب پذیر

چهاردهمین بارگیری درب بطری از پایگاه مرکزی انجمن همیاران

پایان بارگیری چهاردهم درب بطری از پایگاه مرکزی انجمن همیاران : بارگیری یک تن و چهارصد کیلو ۱۴۰۰k درب بطری در پایگاه مرکزی همیاران سپاسگزاریم از همت همه مردم استان قزوین و پایگاه های انجمن همیاران ۹۷/۵/۱ سپاسگزاریم از آقای نورمحمدی مدیریت گالری باران و آقای فتاحی که برای تحقق اهداف انجمن تلاش میکنند و […]

گزارش هجدهمین ویلچر اهدایی انجمن همیاران جوان

هفدهمین ویلچر اهدایی انجمن همیاران جوان در شهر قزوین : هجدهمین ویلچر همیاران را در قزوین به یک آقای ۲۵ ساله در  ۷دی ماه ۱۳۹۵ اهدا کردیم .

کلمه کلیدی خود را وارد کنید