برچسب ها: مهربانی

مهربانی

چهاردهمین بارگیری درب بطری از پایگاه مرکزی انجمن همیاران

پایان بارگیری چهاردهم درب بطری از پایگاه مرکزی انجمن همیاران : بارگیری یک تن و چهارصد کیلو ۱۴۰۰k درب بطری در پایگاه مرکزی همیاران سپاسگزاریم از همت همه مردم استان قزوین و پایگاه های انجمن همیاران ۹۷/۵/۱ سپاسگزاریم از آقای نورمحمدی مدیریت گالری باران و آقای فتاحی که برای تحقق اهداف انجمن تلاش میکنند و […]

گزارش پانزدهمین ویلچر اهدایی انجمن همیاران جوان

 پانزدهمین ویلچر اهدایی انجمن همیاران جوان در شهر الوند :   پانزدهمین ویلچر همیاران را در شهر الوند با حضور آقای مهندس مجابی و آقای مهندس صلح‌جو از اعضای شورای شهر قزوین به یک دختر ۱۴ ساله در آذر ماه ۱۳۹۵ اهدا کردیم .        

گزارش شانزدهمین ویلچر اهدایی انجمن همیاران جوان

شانزدهمین ویلچر اهدایی انجمن همیاران جوان در روستای حصار خروان شهر محمدیه :    شانزدهمین ویلچر همیاران را در روستای حصار خروان شهر محمدیه  به یک آقای ۴۵ ساله که دچار معلولیت جسمی  بودند در شب اربعین حسینی در آبان ماه ۱۳۹۵ اهدا کردیم .    

گزارش چهاردهمین ویلچر اهدایی انجمن همیاران جوان

چهاردهمین ویلچر اهدایی انجمن همیاران جوان در شریفیه : چهاردهمین ویلچر اهدایی همیاران را در شریفیه با حضور آقای علیارحسنی نایب رئیس شورای شهر محمدیه به یک خانم میانسال که دچار معلولیت بود در آبان ماه ۱۳۹۵ اهدا کردیم .      

گزارش سیزدهمین ویلچر اهدایی انجمن همیاران جوان

سیزدهمین ویلچر اهدایی انجمن همیاران جوان در قزوین :  سیزدهمین ویلچر اهدایی همیاران را در روز عید غدیر خم درشهر قزوین  به یک دختر ۱۵ ساله در ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۵ اهدا کردیم  .

گزارش دوازدهمین ویلچر اهدایی انجمن همیاران

دوازدهمین ویلچر انجمن همیاران در قزوین : دوازدهمین ویلچر اهدایی انجمن همیاران را در روز عید قربان به یک خانم پیر که تنها زندگی میکردند در ۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۵ اهدا کردیم .    

گزارش یازدهمین ویلچر اهدایی انجمن همیاران جوان

یازدهمین ویلچر  انجمن همیاران در قزوین : یازدهمین ویلچر اهدایی انجمن همیاران را به یک آقای پیر در ۱۰ شهریور ماه ۱۳۹۵ اهدا کردیم        

گزارش نهمین ویلچر اهدایی انجمن همیاران جوان

نهمین ویلچر اهدایی انجمن همیاران جوان در شهر بیدستان : نهمین ویلچر همیاران را به یک آقای ۴۵ ساله که دارای معلولیت جسمی بود در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۹۵ اهدا کردیم .

گزارش هشتمین ویلچر اهدایی انجمن همیاران جوان

اهدای هشتمین ویلچر همیاران در شریفیه : هشتمین ویلچر اهدایی انجمن همیاران را درجشن خانواده پارک تمدن در تاریخ ۲۵ تیر ماه ۱۳۹۵ شهر محمدیه به این خانواده نیازمند اهدا کردیم .

گزارش هفتمین ویلچر اهدایی انجمن همیاران جوان

اهدای هفتمین ویلچر همیاران در شهر شریفیه : هفتمین ویلچر اهدایی انجمن همیاران را به یک پسر ۱۵ ساله که دارای بیماری تنفسی و معلولیت شدید جسمی و ذهنی بود در تاریخ ۱۹ تیرماه ۱۳۹۵ اهدا کردیم .    

کلمه کلیدی خود را وارد کنید