برچسب ها: انجمن

انجمن همیاران جوان سرمد

چرا درب بطری؟

چرا درب بطری؟

  در تصویر بالا میتوانید در مورد اینکه درب بطری به چه علت و اهمیتی توسط انجمن همیاران جمع آوری شده و به صورت جداگانه از خود بدنه ی بطری بازیافت می شود و انجمن همیاران چه نقشی در این فرآیند دارد.

کلمه کلیدی خود را وارد کنید